Doğal Ambalaj Sertifikası

Ürünlerin üzerindeki ambalajın doğaya zarar vermeyen özelliklere sahip olması büyük önem arz etmektedir. Yalnızca ürünün doğal olması yeterli olmamakta ve ambalajının da doğal olması beklenmektedir. Özellikle bozulan ekolojik dengenin bir nebze olsun düzelmesi ve iyileşmesi için doğal ürün ve ambalaj kullanımının önemi artmaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği 1992 yılında belirli standartlar oluşturarak sertifika sistemine geçmiştir. Ülkemizde de bu standartlar eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

Üretici tüm firmalar ambalaj atıkları ile ilgili olarak belirli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorumlulukları yerine getirmek tüm üreticilerin sorumluluğu altındadır. Ambalajın temel amacı içerisine konulan ürünü sağlıklı bir şekilde korumak ve nihai tüketiciye en doğal hali ile ulaştırmaktır. Güvenilir bir şekilde ürünlerin korunması, depolanması ve taşınması iyi bir şekilde yapılmış olan ambalajı sayesinde mümkündür. Ürünlerin ambalajları ile ilgili olarak temelde iki önemli kriter bulunmaktadır. Bunlardan birincisi içerisinde bulunan ürünü güvenli bir şekilde korumaktır. Bir diğer önemli husus ise atıldıklarında doğada çok hızlı bir şekilde kaybolmasıdır. Normal şartlarda kimyasallardan oluşan plastik ambalajlar uzun yıllar boyunca doğada kaybolmamaktadır. Bu da ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Doğada kolaylıkla yok olması ve geri dönüşümü kolay yapılabilmesi doğal ambalaj sertifikası standartlarının nihai amacıdır.

Doğal Ambalaj Sertifikası Nedir?

Ambalaj hayatımızın her alanında karşımıza çıkar ve genel olarak tehlikelidir. Ürünlerin ıslanma, çarpma ve bozulma gibi risklere karşı koruyan ambalajların doğal olması doğa için olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Doğal olmayan ambalajlar doğa ve çevre için çok ciddi riskler taşımaktadır. AB standartlarında özellikle ambalaj ürünlerinin doğal malzemelerden üretilmesi istenmektedir. Bunun için de doğal ambalaj sertifikası uygulaması devreye sokulmuştur. Üretici firmaların ürünleri için üretmiş oldukları ambalajların doğal olup olmadığı söz konusu bu sertifika ile anlaşılmaktadır. Belirli standart, uygulama ve prosüdürler sonucunda doğal ambalaj sertifikası alınabilmektedir.

Ambalajlar farklı malzemelerden olabilmektedir. Doğa için en tehlikeli olanı yok olması ve geri dönüşümü en uzun olan plastiktir. Plastik dışında ahşap, cam, kağıt ve metal gibi ambalaj malzemeleri de kullanılmaktadır. Bu konuda üretici firmaların çok dikkatli ve titiz olması gerekmektedir. Devletlerin de bu konuda yasa çıkarıcı, denetleyici ve düzenleyici olmaları şarttır. Bu tür konularda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi durumunda doğal kaynakların hızla tükeneceği ve ekolojik dengenin daha da bozulacağı unutulmamalıdır.

Doğal Ambalaj Sertifikası Belgelendirme Süreci

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ambalaj ürünleri ile ilgili çeşitli yasa ve yönetmelikler uygulanmaktadır. Doğada yok olması zor ve geri dönüşümü mümkün olmayan ambalaj ürünlerinin kullanımıkesin olarak yasaktır. Son zamanlarda ambalaj ürünlerinde yenilenebilir özelliği çok daha iyi olan biyoplastik malzelerin kullanılması teşvik edilmektedir.

Doğal ambalaj sertifikası almak isteyen işletmeler bunun için sertifika firmasına başvuruda bulunması gerekmektedir. İlk etapta yapılması gereken doğal ambalaj sertifikası başvurusudur. Bunun hemen ardından sertifika firması ile ilgili firma arasında yapılması gereken karşılıklı doğal ambalaj malzemesi sözleşmesi olacaktır. Bu sözleşme sertifika firmasının ön değerlendirmesinin hemen ardından gerçekleşecektir. Sözleşmenin ardından ise işletmeci firmanın sertifika firmasına numune ürün teslim etmesi şarttır. Numune ürünün incelenmesi, test ve analizlerinin yapılması sonucu doğal ambalaj sertifikası onay sürecine geçilir. Onay sürecinde yapılan analizler değerlendirilir ve bu değerlendirmelere göre de karar verilir. Doğal malzemelerden üretilmiş olan ambalaj malzemeleri için doğal ambalaj sertifikası verilir. Bu sertifikaya sahip olan firmalar sektör ve pazar payında avantaj sağlar. Ürünlerin de tüm kullanım hakkını eline almış olur.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi