Doğal Kimyasal Sertifikası

Firmaların ürünlerinde çevre etiketinin bulunması çok önemlidir. Çevre etiketi bulunan ürünlerin doğaya duyarlı oldukları, doğayı korudukları ve çevreye en düşük seviyede zarar verdikleri anlaşılır. Bu anlamda doğal kimyasal sertifikası bulunan tüm ürünlerin doğa koşullarına uygun yöntemlerle üretildiği kabul edilir. Söz konusu sertifikaya sahip olan ürünler tüketildikten sonra kolayca kendiliğinden yok olabilmektedir.

Kimyasal ürünler hem insanlar, hem de çevre için ciddi riskler içerebilmektedir. Kimyasalların bilinçsiz kullanımı sonucu çeşitli sağlık ve çevre sorunları yaşanmaktadır. Devletler de kimyasalların üretimi ve kullanımında çeşitli düzenlemeler yapmaya devam etmektedir. Bu düzenlemelerin temel amacı ise çevreyi korumaktadır. Tüm dünyada çevrenin ve doğanın hızla kirlendiği düşünülürse çevreyi korumanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Doğal Kimyasal Sertifikası Nedir?

Doğal kimyasal sertifikası uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde üretimi yapılan ürünlere verilen bir belgedir. Çeşitli ürün ve hizmetlerde çevre etiketi yerine geçen doğal kimyasal sertifikası bulunmaktadır. Özellikle tekstil ürünlerinde bu sertifika karşımıza çıkmaktadır. Bahçe malzemeleri, toprak iyileştiriciler, deterjan, sabun, şampuan, ev ürünleri, boya, vernik gibi daha pek çok üründe yüksek miktarda kimyasal kullanımı söz konusudur. Söz konusu ürünlerin belirli kriterler çerçevesinde imal edildiği tespit edilirse doğal kimyasal sertifikası verilmektedir.

Doğal Kimyasal Sertifikası Belgelendirme Süreci

Ürünlerin çevre performansını gösteren etiketlere doğal kimyasal sertifikası adı verilir. Çevreye olan duyarlılık ve çevrenin korunuyor olmasının kanıtı bu belgedir. 1970’li yıllardan itibaren kullanılan çevre etiketleri günümüzde çok önemli bir hale gelmiştir. Kimyasal ürünler için de doğal kimyasal etiketi verilmektedir. Başvuru ve belgelendirme süreçleri tamamlandıktan sonra ilgili kimyasal ürüne sertifika verilmektedir.

Söz konusu sertifikanın amacı firmaların çevre dostu olan ürünlere yönelmelerini sağlamaktadır. Firmalar belirlenen standartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Belgelendirme süreci birkaç farklı aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan firmalar ve ürünleri ile ilgili olarak sertifika firması bir ön değerlendirme yapmalıdır. Daha sonrasında ise karşılıklı sözleşme imzalanır. Yapılan ön değerlendirme sonucunda uyumsuzluk belirlenmemesi halinde sözleşme yapılmaktadır. Karşı firma ile sözleşme yapıldıktan hemen sonra ise numune talep edilmektedir. Numunenin kabul edilmesiyle birlikte ürünün test ve analizleri gerçekleştirilir.

Numune ürünlerle ilgili olarak testlerin yapılması en önemli süreçtir diyebiliriz. Uygun laboratuvarlarda yapılan test ve analizlerin sonucuna göre değerlendirme yapılır. Ürüne onay verilmesi ise tüm bu test ve analizlerin değerlendirilmesi sonucu yapılmaktadır. İlgili numunenin kriterlere uygun olduğu tespit edilirse söz konusu kimyasal ürün için doğal kimyasal sertifikası verilmektedir. En son aşamada ise ürün için kullanım yetki belgesi verilmelidir. Bunun için de yetkili olan sertikasyon firması karşı firmanın ürünü için kullanım izin belgesi vermektedir. Kullanım izin firması ilgili firmaya tanıtım ve pazarlama yetkisi tanımaktadır.

Kimyasal ürün grupları farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda temizlik ürünleri ve diğer kimyasal içerikli ürünler olarak ayrılmaktadır. Temizlik ürün grupları içerisinde genel temizleyiciler, bulaşık makinesi deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, sabun, şampuan ve saç kremi gibi ürünler bulunmaktadır. Temizlik kimyasalları dışında diğer kimyasal ürün gruplarında ise şu ürünler karşımıza çıkmaktadır. Tekstil ürünleri, boya, vernik, zemin kaplama ürünleri, yağlar, yetiştirme ortamı ve toprak iyileştirici ürünler diğer kimyasal ürün grubu içerisinde yer almaktadır. Hava kirliliği, yetersiz su kalitesi, hijyen ve tehlikeli kimyasallar çevre ve de doğa için en tehlikeli durumlardır. Bu tür tehlikelere karşı kimyasal firmalarının çevreye ve doğaya saygılı ürünler üretmeleri gerekmektedir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi