Doğal Maden Sertifikası

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maden önemli bir sektördür. Yer altından çok sayıda farklı maden çıkartılmakta ve işlenmektedir. Çıkartılan bu madenlerin bazıları insan sağlığı ve çevre için riskli olabilmektedir. Madenlerin çıkartılması, işlenmesi ve kullanımında çevreye en az zararlı olacak şekilde standart oluşturulması önemli olmaktadır. Doğal maden sertifikası da bu anlamda önemli bir belgedir. Madenlerin doğaya zarar vermeyecek şekilde çıkarılması, işlenmesi, kullanılması ve gerekli hallerde geri dönüşümü sorunsuz olması bu kapsamda amaçlanmaktadır.

Doğal maden çok önemli bir olgudur. Yerin altından çıkartılan madenler ham haliyle çoğu zaman zararlı olabilmektedir. Hem insan sağlığı, hem de çevre için tehdit olan zararlı madenlerin azaltımı bu sertifika ile amaçlanmaktadır. Doğayı korumak ve ekolojik çevre yapısının bozulmasını önlemek için 1992 yılında eko etiket standartlarını Avrupa Birliği çıkarmıştır. Ülkemizde bu standartlara bağlı olarak sertifika uygulamlarına devam etmektedir. Çeşitli ürün gruplarında doğal sertifikalar verilmektedir. Madenler de sertifika verilen ürün grupları içerisinde yer almaktadır. Doğal maden taşları için söz konusu sertifika verilmektedir.

Doğal Maden Sertifikası Nedir?

Yer altından çıkartılan ve tamamen doğal olan taşlar için verilen bir sertifikadır. Madenler yer altından çıkartılır ve doğal olması önemlidir. Mermer, altın ve bunun gibi değerli madenler tamamıyla doğal değildir. Bunun dışında doğa ve insan için zararlı olmayan pek çok doğal taş da yine yer altından çıkartılmaktadır. İşletmeci firmaların çıkarmış olduğu ve pazarladığı doğal taşlar için sertifika alınması şarttır. Pazar avantajı için alınacak sertifikanın önemi çok fazladır. Sertifika alınabilmesi için de başvuru yapılması, numune ürün teslimi, numune ürün test ve analizlerinin yapılması şarttır. Tüm bu incelemeler sonucunda ürün için doğal maden sertifikası verilmektedir.

Doğal Maden Sertifikası Belgelendirme Süreci

Doğal maden sertifikası belgelendirme süreçleri ile ilgili bir takım prosüdürler uygulanmaktadır. Bu kapsamda maden firması ile sertifika firması arasında uygulanması gereken süreçleri kısaca anlatmak istiyoruz. İşletmeci maden firması çıkarmış olduğu doğal taş için sertifika almak isteyebilir. Bu noktada izlemesi ve uygulaması gereken süreçler şu şekilde olmalıdır.

İlk olarak doğal maden sertifikası başvuru işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu süreç çıkarmış olduğu doğal taş üzerine direk sertifika firmasına yapılmalıdır. Yapılan başvuru ön incelemeye alınır ve sertifika firması tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda sertifika verilebilecek ürün grubunda ise işletmeci firma ile bir sözleşme imzalanır. Karşılıklı imzalanan sözleşme ile birlikte sertifika ve belgelendirme süreci de başlamış olur.

Yapılan sözleşme ile her iki tarafta standart ve prosüdürleri kabul etmiş sayılır. Bu aşamadan sonra sertifika firması işletmeci firmadan numune bir ürün talebinde bulunur. Maden işletmeci firması numune ürünü tedarik etmek ve sertifika firmasına teslim etmek zorundadır. Numune ürünün teslim edilmesi ile birlikte inceleme süreci de başlamış olur. Numune ürünün incelenmesi detaylı bir şekilde yapılır. Teknolojik ve kapsamlı laboratuar ortamında ürün ile ilgili her türlü test ve analiz yapılmaktadır. Yapılan bu test ve analizlerin sonuçları raporların ve değerlendirme için heyete sunulur. Yapılan değerlendirme sonucu ürünün doğal bir maden olup olmadığına karar verilir. Doğal olan, insana ve çevreye zarar vermeyen madenler için doğal maden sertifikası verilir. Sertifikayı alan işletmeci maden firması da ürünün pazarlanması, tanıtımı ve tüm kullanım haklarını eline almış olur. Doğal taş imajı ile ürünlerini çok daha iyi şartlarda kullanıcıya sunma imkanını elde etmiş olur. Söz konusu sertifika doğal taşlar ve madenler içindir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi