Doğal Ürün Sertifikası Veren Kuruluşlar

Doğal ürünün doğal sayılabilmesi ve halkın sağlığını tehdit etmemesi için yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalara sahip olması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirdiği doğal ürün sertifikası veren birçok kuruluş mevcuttur ancak tüm bu kuruluşlar arasında ECO Label akreditasyonuyla yürütülen bir program olan ECOmark öne çıkmaktadır.

2005 yılında kurulan ve bir EKO etiket sistemi olan ECOmark programı, çevresel şartlara uygun ve ekolojik açıdan zararı olmayan ürünleri belirlemek, bu konuda marka algısı oluşturmak ve ekolojik ürün konusunda tüketici taraflı duyarlılığı arttırmak adına yola çıkmıştır.

10 yılı aşkın süredir yüzlerce firma ve ürünün EKO Etiket kapsamında değerlendirilmesinde rakipsiz bir titizlikle çalışmalarını sürdüren ECOmark, geçen bu sürede ekolojik ürün sertifikasyonu denildiğinde akla ilk gelen kuruluştur.

ECOmark, çevreci ürünlere, yani çevre koşullarına duyarlı, doğal kaynakları tüketmeyen, doğayı kirletmeyen ya da geri dönüştürülebilen ürün ve hizmetlerin üretilmesine önem vermektedir. Ülkemizde de çevreye duyarlı kişiler ürünlerin üzerinde yer alan işaret ve belgelendirme ifadelerine artık dikkat etmektedir.

Yapılan birçok anket çalışmasında görüldüğü üzere günümüz tüketicileri artık çevreye zararı olmayan üretim prensiplerini uygulayarak üretilen ürünleri tercih etmek konusunda geçmiş yıllara göre çok daha fazla duyarlıdırlar. Günümüzde çoğu tüketici ürünlerin üretim aşamalarından marketlerde satışa sunulmasına kadar geçen süreçte doğanın iyi korunduğundan emin olmak istemektedir. Üretici firmaların çevreye zarar verip vermediği, atıklarını iyi yönetip yönetmediği, nakliye işlemlerini çevreci araçlarla yapıp yapmadığı bile artık sorgulanmaktadır.

ECOmark EKO Etiket sistemi, ekolojik tarımı desteklemek, üretim ve tüketim araçlarının çevreye duyarlı olduğunu göstermek amacıyla ekolojik tarım için kullanılan bir belgedir.

ECOMark Programı, çevrenin etkisinden uzak ve çevreye zararı olmayan, aynı zamanda tüketicisinin güven sorununu ortadan kaldıran, kaliteyi ilke edinen ürünlerin bir çatı altında toplandığı çevresel duyarlılık programıdır da denilebilir. Üretim aşamasından ambalajlama, taşıma ve tüketiciye ulaştırma aşamalarına kadar her alanda çevreye olan zarar en aza indirgenir.

ECOmark programının, ürünün üretim aşamasında en az çevresel etki, ürünün yok edilmesinde ya da geri dönüşümünde çevreye en az etki, kalite standartlarına uygunluk ve maksimum güvenlik gibi konularda çok katı ilkeleri bulunmaktadır.

Tüm bu avantajları göz önüne alındığında ECO Label akreditasyonuna sahip ECOmark programının ekolojik sertifika konusunda tercih edilecek tek program olduğu aşikardır.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi