Doğal ve Ekolojik Arasındaki Farklar

Ekoloji; organizmaların kendi türleri ve çevresindeki fiziksel ortam ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Organzimalar, yeryüzünde iki faktörle şekillenir. Birincisi canlı organizmalar, ikincisi ise canlı olmayan fiziksel ortamlardır. Ekoloji, birçok düzeyde ele alınır. Organizma, popülasyon ve ekosistem buna örnek verilebilir. Doğal ise doğada yer alan ya da doğada yetişen demektir. Yani katkı maddesi ve kimyasal ürün olmadığı anlamına gelir. Doğallığı biraz daha açıklayacak olursak yetiştirilen ürünün içinde kimyasal gübre olmaz. Genellikle hayvan gübresi kullanılır.

Ekoloji, Dünya’nın varlığı ile ilgili araştırmalar yapan tek bilim dalıdır. Dünya’nın geçmişini araştırır ve geleceği hakkında öngürüler de bulunur. Anda ise Dünya’nın zarar görmemesi için çalışmalar yapar. Kendisi bir bilim dalı olduğu gibi diğer bilim dallarına da yardımcı olmaktadır. Bu bilim dallarına; biyoloji, kimya, fizik, coğrafya, jeoloji, tıp, eczacılık, sosyal bilimler, toprak bilimler, iklim ve meteoroloji örnek verilebilir. Ayrıca mühendisklik, endüstri ve mimarlık alanlarına da teknik olarak yardımcı olmaktadır. Ekolojik ise çevrebilimsel demektir. Ekoloji biriminden türemiş ve canlılar ile çevreyi aynı anda ele almıştır.

Ekolojik terimin nereden türediğini, türediği yerin ne olduğu ve doğal kelimesinin ne anlama geldiği açıklandığına göre artık ekolojik ve doğal arasındaki fark kolaylıkla anlaşılabilir. Ekolojik, ekoloji bilim dalından türeyen bir çevre bilim dalıdır. Canlıların çevreye etkilerini, zararlı ve yararlı davranışlarını inceleyip bu konuda analiz yapar. Analizleri sonucunda çevreyi korumak, zararları en aza düşürmek için çalışır. Amacı, yaşamın sürdürülebilirliğini sağlıklı bir şekilde devam ettirmektir. Doğail ise bir bilim dalından türememiştir. Ekolojik bilim dalının ilgilendiği çevreden yararlanır. Ekolojik bilim dalının çalışmalarıyla oluşturduğu çevreye, doğal denilebilir. Bir anlam da doğal, ekolojik çalışmalarının sonucudur diyebiliriz.

Ekolojik çalışmalar da çevreye yapılan bir etki vardır. Doğa, zararlı etkilerden korunmaya çalışılır ve yaşanabilir aln artar. Doğal ise çevreden alınan bir etkidir. Yaşabilir alanlar da doğadan yararlanma vardır.

Ekolojik ile doğal doğru orantılıdır. Ekolojik çalışmalarla, temiz alan arttıkça, zararlı etkenler azaldıkça doğallıkta artar. İnsanlar, doğadan daha çok yararlanmaya başlar. Toprak, daha çok ürün verir.

Ekolojik bilim dalı, çalışmalarıyla hava şartlarının da düzenlenmesine katkıda bulunur. Bu ekolojik bilim dalında pek dikkat edilmese de yapılan araştırmalar da bu teori doğrulanmıştır. Çevredeki zararlı etkenler, havaya da etki etmektedir. Atmosferdeki gazların dengesi bozuklmakta, buna bağlı olarak kuraklık ve ozon tabakasının delinmesi gibi doğa felaketleri ortaya çıkmaktadır. Ekolojik bilim dalının yaptığı çalışmalar, bu doğa feleketlerini azaltmaktadır. Doğallık için ise yağmur çok önemlidir. Kuraklık ve atmosferdeki gaz dengesinin bozulması sonucu doğa ürünlerini veremez. Buna bağlı olarakta doğallık söz konusu olamaz. Ekolojik çalışmalar ile doğallık sağlanmış olur.

Doğanın dengesi, yapılan bütün çalışmalara rağmen bozulmaya devam etmektedir. Ekolojik bilim dalı, çok çeşitli projelere imza atsa da birçok yerde yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni, Dünya’nın sadeece bir bilim dalı ile düzeltilemeyecek kadar büyük olması gerçeğidir. Doğal ürünler kullanmak, kimyasal malzemeler ve katkı maddelerinden kurtulmak istiyorsak bizler de ekolojik bilim dalına yardımcı olmalıyız. Doğa konusunda araştırmalar yapmalıyız. Bilinçlenmeli ve çevremizi de bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Çalışmalarımızla, ekolojik bilim dalına yardımcı olmalıyız. Ekolojik bilim dalı bizden çok büyük bilimsel çalışmalar yapmamızı beklememektedir. Ama bilinçlenmek ve başkalarının da bilinçlenmesini sağlamak Dünya için bir evrimdir.

Bu doğa hepimizindir. Ne ekersek Dünya’ya , doğa da bize onu verecektir. Doğal yaşamak için ekolojik bilim dalına yardımcı olmamız şart! Unutmamalıyız ki, doğal ancak ekolojik bilim dalına destek olmakla mümkündür.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi