Avrupada Organik Üretim

Uluslararası düzeyde standartları ortaya koyan ilk kıta Avrupa olmuştur. AB 24 Haziran 1991 tarihinde organik tarım yönetmeliği çıkartarak bu alanda resmi bir adım atmıştır. Hukuki anlamda önemli bir adım olan yönetmelik daha sonralarda zenginleştirilerek çok daha kapsamlı bir hale gelmiştir. Organik üretim konusunda her zaman öncü olmayı başaran Avrupa özellikle organik tarımda ileri düzeye ulaşmıştır.

AB ülkeleri içerisinde yapılan organik üretim tamamen standartlar çerçevesinde olmaktadır. Bunun yanında üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerde de bu standartların uygulanmasına tam olarak dikkat edilmektedir. Çıkartılan yönetmelik sonrasında AB ülkelerinde organik üretim ve tarım üzerine kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Gerek organik üretim, gerekse de tüketim konusunda yakalanan ivme gün geçtikçe daha iyi noktalara ulaşmaktadır.

Avrupada Organik Üretimin Gelişimi

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Avrupada organik üretimin temelleri 1991 yılında atılmıştır. Yönetmelik olarak yapılan düzenlemeden sonra hem ürün yelpazesi genişletilmiş, hem de standartlar arttırılmıştır. Doğaya, ekolojik dengeye ve insanlığı zararı olmayan ürünlerin üretimi bu noktada amaçlanmaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere tekstil, kozmetik, giyim, kimyasal gibi daha pek çok alanda organik üretime geçilmiştir.

Avrupada Organik Tarım

Organik denilince akla ilk olarak tarım gelmektedir. Tarım ürünlerinin sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklarla üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretiminde hiçbir kimyasal hammadde kullanılmayan ürünlere organik tarım ürünleri adı verilmektedir. Avrupada organik tarım 1991 yılından bu yana çok gelişmiştir. O yıllara oranla organik tarım için ayrılan arazi miktarı 10 kat artmıştır. Latin Amerika ve Avustralya’dan sonra dünyada en çok organik tarım üretimi yapılan kıta Avrupadır. Dünyada toplam organik pazarın yarısına yakını AB ülkelerine aittir.

AB ülkelerinde üretilen organik ürünler özel pazarlarda satılmaktaydı. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile tüm bu ürünler süpermarketlerde de satılmaya başlanmıştır. AB ülkelerinde organik ürün tüketimi de çok fazladır. Özellikle İsviçre, Danimarka, Luksemburg gibi ülkeler en çok organik ürün tüketen ülkelerdir. Bu ülkelerin refah payının yüksek olması organik tüketimin fazla olmasında önemlidir.

Ekolojik beslenme ve tarımda eylem planı adı altında 2004 yılında bir düzenleme yapılmıştır. Avrupa tarım gündeminde organik tarım çok önemli bir noktaya ulaşmıştır. Yapılan düzenlemeler, çıkartılan kanunlar, denetimler ve uygulanan teşvikler Avrupada organik tarımın çok daha iyi noktalara gelmesine yardımcı olmaktadır. Organik tarım ve üretimle ilgilenen çiftçi sayısı çok fazla artmıştır. Avrupa organik tarım eylem planını 2005 yılında devreye sokmuştur. Bu eylem planı çerçevesinde sektör çok daha iyi noktalara gelmiştir. Hazırlanan eylem planında üretim standarları, üreticilerin eğitilmesi, pazarlama, dağıtım, tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi daha pek çok unsur yer almaktadır.

Avrupada Organik Tarıma Destek

Avrupada organik tarıma çok ciddi destek sağlamaktadır. Uygulanan destek programları kapsamında çeşitli devlet destekleri, teşvikler ve krediler verilmektedir. AB’de her yıl orgamik tarım için ortalama 3,7 milyar dolar destek sağlanmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında en fazla organik tarım alanına sahip olan ülke İtalya’dır. AB tarım standartlarına baktığımızda ülkemizin de bu yönde ciddi bir eylam planı hazırlaması gerektiği açıktır. AB uyum yasaları kapsamında organik tarım kriterleri de ön plana çıkan unsurlardır. Avrupada organik tarımın çok daha iyi noktalara geleceğine kesin gözüyle bakılabilir. Sürdürülebilir ve yenilenebilir tarım faaliyetleri için organik tarıma çok daha fazla önem verilmesi şarttır. Küresel ısınma, iklim bozuklukları, ekolojik dengenin bozulması, okyanus sularının ısınması ve buzulların erimeye başlaması gibi doğa olayları organik tarım noktasında herkesin daha fazla duyarlı olmasına neden olmuştur.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi