Dünyada Organik Üretim

Organik denilince akla ilk olarak tarım ürünleri gelmektedir. Biz de bu yazımızda dünyada organik tarım ne durumda, hangi büyüklükte ve dünyada organik tarımın hangi buyutlara ulaştığını sizlere aktarmak istiyoruz. İFOAM 2015 yılında bir rapor yayınlamış ve 2014 yılı verilerini tüm dünya ile paylaşmıştır. Bu verilere göre dünyada 172 ülkede organik tarım üretimi yapılmaktadır. Toplamda 43,7 milyon hektar tarım alanında yaklaşık 2,3 milyon organik tarım üreticisi tarafından organik tarım üretimi yapılmıştır. Tüm dünyada toplam tarım alanları göz önünde bulundurulduğunda aynı verilere göre yüzde 1 oranında organik tarım yapıldığı görülmektedir. Bu oran 1999 yılı ile kıyaslandığında artış tam olarak yüzde 300 civarında gerçekleşmiştir.

Dünyada Organik Üretimin Kıtalara Dağılımı

Dünyada organik üretiminin kıtalara dağılımı oldukça ilginçtir. Açıklanan veriler göz önünde bulundurulduğunda toplam organik tarımın yüzde 40’ı Okyanusya’da yapılmaktadır. Okyanusya’yı yüzde 27 oranla Avrupa Kıtası takip etmektedir. Yüzde 15 ile Latin Amerika, yüzde 8 ile Asya, yüzde 7 ile Kuzey Amerika ve yüzde 3 ile Afrika Kıtası takip etmektedir.

Dünyada organik Pazar anlamında en önemli kıtalar ise Avrupa ve Amerika kıtasıdır. Özellikle gelir düzeyi yüksek olan bu iki kıtada organik tarım ürünlerine çok daha fazla talep yaşanmaktadır. Ülkemizde organik tarım üretimi yapan firmalar da daha çok Avrupa ve Amerika pazarına ihracat yapmaktadır. Tüm dünyada toplam organik tarım Pazar payı ise 2014 verilerine göre yaklaşık 80 milyar dolar düzeyindedir. Bu rakam organik tarım sektörünün ve pazarının ciddi şekilde büyüdüğünü göstermektedir. Yine aynu verilerde dünyada kişi başına en çok organik tarım tüketimi yapılan ülkeler ise İsviçre, Danimarka ve Luksemburg olmuştur. Bu ülkelerin milli gelir seviyelerinin çok yüksek olması ve yaşam standartlarının her geçen gün artması organik tarım ürünlerinin daha fazla satın alınabilmesine neden olmaktadır.

Dünyada Organik Üretim Gelişimi

Sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışı ile organik tarıma her geçen gün daha fazla önem verilmektedir. Organik noktasında ilk duyarlılık 1900’lü yıllarında başında gelişmiştir. Bu döneme organik 1 dönemi adı verilmektedir. Organik 2 dönemi ise 1970’li yıllarla birlikte başlamıştır. Bu dönemde standart ve yasal dayanaklar çerçevesinde üretimler yapılmıştır. Organik üretim noktasında belirlenen standartlar ve kabul edilen kanunlar çerçevesinde organik üretim sertifikaları uygulanmaya başlanmıştır. Dünayda organik üretimin uzun vadeli kalkınma, sürdürülebilir ve eşitlik anlamında yasal mevzuat içerisine alınması 2015 yılında gerçekleşmiştir. 2015 ile 2030 yıllarını kapsayacak bu düzenleme ile dünyada açlık ve benzer problemlerin giderilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile ekolojik dengenin daha az bozulması ve daha yaşanabilir bir dünya hedeflenmektedir.

Organik Üretimin Önemi

Dünyada organik üretimin gelişimi bu şekildedir. Bu noktada sorulması ve akıllara gelen en önemli soru neden organik üretimdir. Organik üretminin önemi neden bu kadar ön plandadır. Biz de yazımızın son bölümünde bu konuda genel bilgiler aktarmak istiyoruz.

Bilindiği üzere küresel ısınma ve iklim değişiklikleri dünyanın geleceği için büyük tehdit oluşturuyor. Ekolojik dengenin hızla bozulması, küresel ısınma, artan doğal felaketler ve insan sağlığının bozulması gibi unsurlar son zamanlarda çok fazla artmıştır. Bunun temel nedeni biz insanların farklı şekillerle dünyayı kirletiyor olmamızdır. Bunu önlemek için de doğal kaynakların en iyi şekilde kullanımı, üretim ve tüketimde yenilenebilir kaynakların kullanımı, geri dönüşümü kolay olan hammaddelerin kullanımı gibi daha pek çok konuda öncelik sağlanmıştır. Tamamen doğal ve ekolojik denge ile uygun yöntemlerle üretim yapılması organik üretimi önemli hale getirmiştir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi