Organik Aksesuar Sertifikası

Organik aksesuar sertifikası uluslararası standartlara göre doğal tekstil ürünlerine verilen bir belgedir. Söz konusu sertifika bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan uluslararası bağımsız ve tarafsız sertifikasyon firmaları tarafından verilmektedir. Organik aksesuar sertifikası çevresel ve sosyal kriterleri içermektedir. Bu sertifika ile kalite güvence altındadır.

Söz konusu sertifika standartlarının amacı tekstil ve aksesuar hammeddelerinin çerveye zararsız bir şekilde üretilmesini sağlamaktır. Kullanılan ve üretilen hammaddeden son paketleme aşamasına kadar tüm süreç denetim altında tutulur ve de uygun görülmesi halinde çevre etiketi olarak bilinen organik aksesuar etiketi verilmektedir. Türkiye’de Ecomark gibi güvenilir sertifikasyon kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar uluslararası standartlar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Tamamen bağımsız ve tarafsız bir yapıya sahiptirler.

Organik aksesuar sertifikası ile analizleri yapılmış, kontrol edilmiş, güvenli ve hassas aksesuar ürünleri amaçlanır. Yüzde yüz çevre dostu ürünlerle doğanın korunması ve insan sağlığı hedeflenmektedir. Standartlar kapsamında hammaddelerin hasatı, işlenmesi, tekstil ya da aksesuar haline getirilmesine kadar süreçler kontrol altında tutulur. Her birinin üretiminde ekolojik denge korunmaktadır. Çevreye ve doğaya zarar verebilecek hiçbir madde kullanılmaz. Standart kapsamına giren ürünlerin geri dönüşümleri de çok kolay olur. Tüm bu kriterleri yerine getiren ürünler için organik aksesuar sertifikası verilmektedir.

Organik Aksesuar Sertifikası Nasıl Alınır?

Organik ya da ekolojik sertifika uygulamaları pek çok sektörde uygulanmaktadır. Sektörel ve ürün bazında oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır diyebiliriz. Tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere tekstil, ambalaj, kozmetik, hizmet, kimya, aksesuar gibi daha pek çok sektörde yüzlerce ürün organik sertifika kapsamında yer almaktadır. Her bir ürün için standartlar farklı olsa da, genel standart ve uygulamalar aynıdır. Sertifika ile insan sağlığına uygun, çevreye ve doğaya zararsız ürünler üretmek amaçlanmaktadır.

Organik aksesuar sertifikası almak için firmanın başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru sonrasında sertifikasyon firması tarafından ön değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme ile başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir. Herhangi bir sorun olmaması durumunda ilgili firma ile organik aksesuar sertifikası sözleşmesi imzalanmaktadır. Kabul edilen ve sözleşme imzalanan başvurular için firmadan numune ürün istenmektedir. Numune ürünün sertifikasyon firmasına teslim edilmesi ile birlikte test ve analiz aşamasına geçilmektedir. Yapılacak olan incelemelerde ürünün organik olup olmadığına karar verilecektir.

Organik Aksesuar Sertifikasının Amacı

Organik sertifikaların temel amacı insanı ve doğayı korumaktır. Özellikle sanayileşme ile birlikte dünya hızla kirletilmiştir. Bireylerin ve uluslararası toplumun bu konuda yeterli duyarlılığı göstermemesi nedeniyle çevre kirliliği, küresel ısınma gibi ciddi çevre sorunları baş göstermiştir. Bu gibi sorunlar dünyanın geleceği için ciddi sorun teşkil etmeye başlamıştır. Yapılan pek çok bilimsel araştırma dünyanın hızla kirlendiğini, atmosferin ısındığını, buzulların erimeye başladığını ve deniz suyu sıcaklığının da artmaya başladığını ortaya koymuştur.

Yaşanan bu gelişmeler de çevre duyarlılığının artmasına neden olmuştur. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın hemen her ülkesinde bu konuda duyarlılık çok fazla artmıştır. Organik aksesuar ve diğer ürün sertifikaları ile ekolojik dengenin korunması amaçlanmaktadır. Tarım, tekstil, kimya, ambalaj, kozmetik gibi ürünlerin üretimlerinde tamamen doğal hammaddeler kullanılması amaçlanmaktadır. Üretim süreçlerinde hiçbir şekilde doğal kaynaklara zarar verilmemesi istenmektedir. Bu nedenle de tüm üretim süreçleri kontrol edilerek denetim altında tutulmaktadır. Daha yaşabilir ve temiz bir çevre için organik aksesuar sertifikaları çok büyük önem arz etmektedir. İmal etmiş olduğunuz ürünler için organik sertika alabilir ve çevreyi koruyabilirsiniz. Birey olarak da bu tür ürünleri tercih edebilirsiniz.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi