Organik Giyim Sertifikası

Son yıllarda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sertifikalar ve etiketlemeler oldukça dikkat çekici olmaya başladı. Bu alanda fark edilebilir ve uygulanabilir olması koşuluyla çeşitli sistemler ve pratik çözümler etik üretim dahilinde geliştirildi. Bunların günümüzde trend olmasında başlıca etken ise gelişmekte olan tüketici idrakı. idrakten kastedilen ise ürünlerdeki sadece fiyat, kalite, teslim zamanı, çevresel güvenlik gibi etmenlerin yanı sıra sosyal ve etik görünüme de sahip olmasında kazanılan bir anlayış. Bu alanda müşterilerin tekstil ve giyim üretiminden beklentilerini karşılaması amacıyla sertifikalandırma ve etiketlendirilme işleminin önemi oldukça üstündür.

Organik giyim sertifikalarının asıl amacı, insan ve çevre için daha duyarlı ürünlerin üretiminden nihai ürünün etiketlenmesine ve son kullanıcıya kadar olan süreçte güvenliğin sağlanmasıdır. Tarafsız inceleme kuruluşları ürünün sadece son haliyle değil bütün aşamalarının incelenmesiyle birlikte, organik olması koşuluyla sertifikalandırır.

Tekstil Sektöründe Sosyal Ve Ekolojik Problemler

Tekstil ve giyim mağazalarında ekolojik ve sosyal problemler oldukça önemli. Giyim sektörü çocuk işçi, cebri çalıştırma diğer bir deyişle angarya, köle iş gücü, çalışanların fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara maruz kalması, uzun süreli çalıştırılma, minimum oranlardaki ödemeler, tehlikeli çalışma ortamlarında çalıştırılma şartlandırılması ve ayrımcılık gözeten uygulamalar gibi sosyal problemler ile de uğraşmak zorunda kalır. Ki bu tür problemler gelişmekte olan ülkelerde rekor kıracak kadar yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Ekolojik problemlerde en büyük üç ana endişe üretim ekolojisi, insan ekolojisi ve atık tasfiyesi. Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı ham maddeler çevre için epey zararlı. Özellikle yetiştirilme aşamasında zirai ilaçlar ve gübre kullanılan bitkiler. Bunların dışında, endüstrinin bitiş sürecindeki yıkama, boyama ve basma işlemlerinde hat safhalara ulaşan kimyasal madde kullanımının mevcut olması.

Ekolojik Ve Sosyal Etiketleme

Eko-etiketleme ve giderek daha çok sıklıkla artan sosyal etiketleme; etik ve ekolojik standartlar ile geleneksel ürünleri saygı çerçevesinde daha iyi buluşturmak için farklılaştırma yöntemine dayanan bir metottur.

Belirli Ülkelerde Kullanılan Eko Etiketleri

'Çevreye zararsızdır' etiketleri belirli ülkelerde şu şekildedir;

1-Blue Angel (Almanya)

Ürün ve hizmetler için ilk ve en eski çevresel etiket. Blue Angel, ürün ve hizmetlerde pozitif çevresel özelliklere yoğunlaşarak tasarlanmış; piyasa odaklı, gönüllü çevresel politika dokümanı. Tekstil kategorileri; peçeteler, mendiller, yataklar, tekstil yer döşemeleri, taşıma çantaları, temizlik bezleri.

2-EU Eco-label / EU (Marguerite)

Çevreye daha duyarlı piyasa ürün ve hizmetlerde işletmeleri teşvik etmek amacıyla 1992 de kuruldu. Gönüllü bir program olan avrupa çevre dostu etiketidir. Tekstil kategorileri; tekstil, yataklar ve ayakkabılar.

3-Nordic Swan (İskandinav Ülkeleri)

Mikro elyaf kumaşların yanı sıra mikro elyaf paspas, lastik ve deri gruplarını da kapsar.

4-EMAS

Çevre yönetimi ve denetleme planı EMAS, çevresel performanslarındaki gelişimi devam ettirmek için farklı organizasyonları cesaretlendirme amacı güden, Avrupa Parlamentosuna ve meclisine dayanarak oluşturulmuş Avrupa belgesidir. EMAS'ın temel prensibi minimum düzeydeki yasal gereksinimleri aşan bu kuruluşların değerini arttırmak ve öne çıkarmak. Ayrıca çevresel performanslarını iyileştirmek için çaba sarf etmeyi asla durdurmamak.

En Popüler Organik Giyim Sertifikaları

1-Fair trade

Fair trade işareti, dünyadaki tanınmış en geniş çaplı sosyal ve gelişmiş etikettir. Fair trade sertifikası, fairtrade etiketleme kuruluşunun patentli markasıdır. Çevresel, ekonomik ve sosyal standartlarını barındıran ürünleri belgeler. Tekstil kategorisi pamuktur.

2-Global Organic Textile Standard

Üretim, imalat, paketleme, ihracat, ithalat, süreç ve dağıtma kapsamındaki organik giyim sertifikasıdır. Son ürün, sınırlı olmamak şartıyla fiber ürünler, kumaşlar ve iplikler içerebilir. Fakat standartlar zorunlu değerlendirme ölçütlerine odaklıdır. GOTS'ın ana hedefi tekstilde organik statü sağlamak için ihtiyaç duyulan gereksinimleri belirlemek.

Bunların dışında Fair Wear Foundation, Clean Clothes Campaign, EFTA, Fairtrade Organization Mark, Care & Fair-Siegel ve Rugmark / GoodWeave™ önemli tekstil sertifikalarındandır.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi