Organik Mi Ekolojik Mi?

İnsan sağlığı ve doğa için zararsız olan besinlere ulaşmak tüketicilerin nihai amacıdır. Bu noktada organik, ekolojik, iyi tarım, hormonsuz gibi etiketler çarşı pazarda karşımıza çıkmaktadır. Bu etiketlerin hepsi aynı anlamı mı taşıyor yoksa her biri farklı mıdır merak edilen konuların arasında yer alıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Organik mi yoksa ekolojik mi diye soranlar için temelde her iki kavramın da aynı anlamı taşıdığını ifade etmemiz gerekiyor. Organik ve ekolojik tarım ayrımı farklı dillerde kullanımından kaynaklanmaktadır. Genel olarak her ikisi de aynı anlamı ifade etmektedir. Üzerinde sertifikası ve bakanlık etiketi bulunan paketlenmiş tarım ürünleri sağlıklı olan ürünlerdir. Farklı pazarlama stratejilerine göre organik ya da ekolojik terimleri kullanılabilmektedir.

Organik Nedir?

Organik kelimesi üretiminde herhangi bir kimyasal girdi kullanılmayan ve tüm süreçleri denetlenen sertifikalı tarım ürünlerine verilen addır. Organik kelimesini incelediğimizde farklı sektörlerde kullanıldığını görüyoruz. Özellikle kozmetik sektöründe organik ürün ibaresinin çok fazla karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Kozmetik sektöründe de üretiminde kimyasal girdi olmayan ve tüm üretim süreçleri kontrol edilen kozmetik ürünlerine verilen isimdir. Organik ürünlerin hem insan sağlığı, hem de doğa için önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ekolojik dengenin hızla bozulduğu bir ortamda bu tür ürünlerin kullanımı daha da fazla artmalıdır.

Organik Tarım Nedir?

Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi organik daha çok tarımsal ürünlerde kullanılmaktadır. Tarım ürünlerinde artan kimyasal gübre ve ilaç kullanımı ürünlerin içeriklerini bozmuştur. Bu da insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. AB ülkelerinde başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan organik tarım standartları ülkemizde de uygulanmaktadır. Söz konusu standartlarda kullanılan hammaddeden üretim süreçlerine kadar tüm aşamalar kontrol edilmektedir. Standartlar çerçevesinde yapılan kontroller sonucu uygun olan ürünler için organik tarım sertifikası verilmektedir. Bir ürünün organik tarım ürünü olabilmesi için ekolojik dengeyi bozmayacak alanlarda üretilmesi gerekmektedir. Bunun yanında üretimde traktör ve benzeri tarım araçları kullanılmamalıdır. Daha çok beden gücü ile üretim yapılması istenmektedir. Gübreleme ve ilaçlamada kimyasal hiçbir hammadde kullanılmaması gerekmektedir. Tamamen doğal ilaç ve gübreler kullanılmak zorundadır. Bunun yanında diğer üretim süreçleri, paketleme ve ambalajlama işlemleri de standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Organik tarım yapmak son derece zor ve maliyetli bir iştir. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olması ve organik tarımda verimliliğin az olması fiyatları etkilemektedir. Bu da organik tarımın pazar payının yeteri kadar artmamasına neden olmaktadır.

Organik tarım yapmak için öncelikle uygun şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Arazi seçimi, ekimpanların hazırlanması, sulama kaynaklarının ekolojik dengeyi bozmaması, doğal hammaddelerin kullanımı gibi daha pek çok kriter söz konusudur. Bu kriterlerin hazırlanması noktasında bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan sertifika firmalarına başvuruda bulunulması zorunludur. Başvuru sonrasında gerekli inceleme ve kontroller yapılacaktır. Organik tarım üretimine geçmek için onay alınması şarttır.

Üretim süreçleri eksiksiz bir şekilde kontrol edilecek ve denetlenecektir. Uygun bulunan ürünler için organik tarım sertifikası verilecektir. Organik ürünler özellikle orta ve üst gelir grubu için tercih nedenleri arasındadır. Fiyatların yüksek olmasından dolayı düşük gelir grubu bu ürünlere ulaşamamaktadır. Ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasının nedenlerinden söz etmiştik. Bu maliyetlerin normal şartlarda düşük seviyelere çekilmesi şuan için zor görünmektedir. Organik tarım işine girecek olanların fizibilite çalışmalarını iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Maliyet hesaplaması, Pazar araştırması ve işgücü planlaması eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi