Organik Tekstil Sertifikası

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), dünya çapındaki tüm tekstil zincirlerini, bağımsız bir sertifika ile "ekolojik yapıya uyumluluk, sosyal kriterlere uyumluluk, tekstilde kullanılan organik lifler ve bu liflerin işleme koşullarında uyumluluk konuları değerlendirilerek" oluşturulmuş bir standarttır.

Bu standardın amacı; ürünün organik bir ham maddeyle yapılıp yapılmadığını, üretim koşullarını, üretildiği yeri ve etiketleme aşaması da dahil olmak üzere tüketiciye güvenilir bir üretim süreci olduğunu gösterme amacında olan bir yapıdır.

Tekstil üreticileri eğer bu GOTS standartlarına uyuyorlarsa aldıkları sertifikayla dünya çapında tüm önemli pazarlarda organikliği kanıtlanmış ürünleriyle kumaş ve elbise ihracı yapabilirler.

Global Organik Tekstil Standartı (GOTS)

Global Organik Tekstil Standardı ilk defa 2005 yılında genel adı ile İnternational Working Group (Uluslararası Çalışma Grubu) tarafından oluşturulan özel bir standarttır.

Bu kuruluş devlete bağlı ve devlet politikalarınca hukuken gerekli değildir. Hali hazırda varolan organik tekstil standardı vardır. Ancak ekonomik piyasanın şartlarının her geçen gün değişmesi ve rekabet boyutunda değişimler böyle bir uygulamayı ortaya çıkarmıştır.

Ham maddenin, çalışılan yerin hatta çalıştırılan kişilerin dahi haklarını koruma altına alan bu standardın varlığı ve bu kriterleri de yerine getirerek organik tekstil sertifikası almış olan kuruluşlar; açık pazarda bunca ticari kuruluş varken, tüketicinin gözünde daha güvenilir bir kuruluş olarak yer edecektir.

GOTS'u Alabilme Süreçleri

Tüm çalışanların hakları korunmalı, çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. Özgür iş seçimi ile güvenli hijyenik ortamlar sağlanmalı ve kuruluş insanlık dışı sert tutumlardan uzak durarak, İnternational Labour Organisation (ILO) sözleşmelerine uymalıdır.

Endüstrilerin yazılı ve çevresel belgeli politikaları olmalıdır.

GOTS, Organik tekstil fabrikalarının çevresel problemlerini kaldırmak için bir klavuz oluşturur.

Her organik üreticinin özel olarak hazırlanan organik tekstil ürünlerinin üretimini anlatan kitaba ya da bir yönetim planına ihtiyacı vardır.

Ürünlerin hepsinde (çuval, ambalaj, kutularda dahil olmak üzere) etiket bulunmalıdır.

İşletmeye ait; Sertifika, irsaliye, işlem kayıtları, depo defterleri, faturalar saklanmalı ve ürünlerin organik yapısı hepsinde geçmelidir.

Organik işleyicinin satma ve satın alma süreçlerinde gerçekleştireceği her türlü ekonomik tutarları belirleyecek bir muhasebe sistemine ihtiyacı vardır.

Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra firma GOTS hakkında başlangıç bilgilendirme paketi alır ve başvuru formunu doldurur.

Sertifika alınabilmesi için bağımsız özel kuruluş belli bir miktar teklif sunar ve ardından sertifikasyon için belge imzalanır.

Eksikler görülmesi halinde sertifikayı verecek kurum, firmadan düzeltmeler yapmasını ister. Şartlar sağlanmışsa firma, GOTS'un online veri tabanına kaydedilir.

Eğer verilen sürede düzeltmeler yapılmadıysa "sertifikasyon reddi" belgesi düzenlenir.

GOTS (Global Organic Textile Standard) Sertifikası Nedir?

Yukarıda GOTS hakkında bilgi verdik. Peki bu standardı yakalayabildiğimizi nereden anlayacağız dendiğinde de bu yapılan ve bu yapılanmaya ait sertifika programı akla gelmelidir.

Bu alanda çalışmalar yapan, Global Organik Tekstil Standardı Uluslararası Çalışma Grubu, dünya çapında tanınan 4 ülkenin üyeliğinden oluşur. Bu ülkeler; OTA (ABD), IVN (Almanya), Soil Association (İngiltere) ve JOCA (Japonya).

Global Organik Tekstil Standardı organik liflerden yapılan tekstil maddeleri için önemli bir işleme standardıdır. Ham maddenin hasatından başlayarak üretimden ve etiketlemesine kadar olan süreç, çevresel faktörlerde göz önünde bulundurularak, tüketicinin de güvenini sağlayabilmek için GOTS, uluslararası yetkin firmalar tarafından geliştirilmiştir bir oluşumdur. Bu alanda ticaret yapan kuruluşların denetimi ve sertifikasyonu GOTS sistemine bağlı olarak bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

Bu sertifika ile tekstil ürünü güvence altına alınmış olur. Bu sertifikayı almaya hak kazanan ticari kuruluşların GOTS programına dahil ve o standartlara uygun olduğunu gösteren ve ürünlerin üzerinde GOTS logosunun kullanılmasına izin veren bir lisansa sahip olması da gerekir.

Bu anlamda tüketiciye hizmet noktasında onliene GOTS Halka Açık Veritabanı sayesinde piyasada güvenilirlik belgesi olan GOTS sertifikası olan kuruluşlar, bunların bulundukları yerler, üretim alanları, sertifikaya tabi ürünleri görmek için kullanılan bir araçtır.

Bu Sertifika Hangi Tekstil Ürünlerini Kapsar ?

Bu standart en az yüzde 70 sertifikalı doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerini, ürünlerin işleme ve ambalajlanmasını, etiketlenmesini, ticaretini ve pazara çıkan ürünün dağıtım aşamasını da kapsamaktadır.

Bu sertifika sadece elyaf ürünler ile sınırlandırılmamış; giysi, kumaş, ipek, her türlü tekstil aksesuarı ve oyuncağı, ev tekstili, yatak ürünleri ve kişisel bakım ürünlerini de içerebilir. Ancak bu standart deri ürünlere özel bir sınırlama belirlememektedir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi