Organik Ürün Belgesi Nasıl Alınır?

Organik ürün belgesi almak isteyenler uluslararası standartları tam olarak karşılamak zorundadır. Söz konusu belgenin alınabilmesi için doğa ile adapte olmuş üretim yöntemleri kullanılmak zorundadır. Organik üretim, yerel kaynak ve çiftliklerin faaliyetine dayanan bir üretim sistemine dayalıdır. Sistem içerisinde nihai ürün yerine tüm üretim süreçleri kontrol edilmektedir. Bakanlıkça yetkilendirilen sertifika kuruluşları bu tür denetim, kontrol, değerlendirme ve sertifika işlemlerini yürütmektedir.

Organik ürün belgesi alınabilmesi için bahçe ve tarlalarda hiçbir şekilde zararlı bileşen kullanılmamalıdır. Doğal olmayan ilaç ve gübrelerin kullanılması kesinlikle yasaktır. Hormon içeren kimyasalların kullanımı da yasaktır. Sertifika sürecinin hemen başında karşılıklı yapılan organik ürün belgesi sözleşmesi ile ilgili firma bu standartların uygulanmasını güvence altına almaktadır. Belirtilen standartlara uyan, bu şekilde üretim yapan ve çevreye karşı her zaman saygılı olan firmaların ürünleri için organik ürün belgesi verilir. Belge bakanlık tarafından yetkilendirilen ve uluslararası tarafsız inceleme kuruluşları tarafından verilecektir.

Ekolojik denge dünyanın geleceği için çok önemli bir konudur. İnsanların doğayı çok fazla kirletiyor olması küresel ısınma ve ekolojik denge bozukluğu gibi pek çok çevre sorununu ortaya çıkarmıştır. Küresel ısınma ile dünyada deniz sularının ısınmaya başlaması, buzulların erimesi ve çeşitli doğa olaylarının şiddetli bir şekilde yaşanıyor olması organik ürün konusunda tüm dünyayı daha duyarlı olmaya zorunlu hale getirmiştir. İnsanlığın ve dünyanın geleceği için organik ürün üretimi olmazsa olmaz bir gereksinimdir diyebiliriz. Bu nedenle çeşitli düzenleme, standart, yasa ve kanunlar çıkartılmıştır. Türkiye’de de söz konusu uygulamalar mevcuttur. Daha temiz bir dünya ve daha sağlıklı bir yaşam için organik ürün üretiminin her geçen gün daha da yaygın bir hale geleceği düşünülebilir.

Organik Ürün Belgesi Nedir?

Organik ürün belgesi nedir diye merak edenler olabilir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi üretiminde hiçbir kimyasal içeriğe yer vermeyen ve tüm üretim süreçleri kontrole açık olan ürünler için verilen bir belgedir. Kontrol ve sertifikasyon süreçleri oldukça kapsamlıdır. Organik tarım yasası ve uluslararası standartlar çerçevesinde incelemeler yapılmaktadır. Yetkilendirme esaslarına uygun bir şekilde yapılan inceleme, değerlendirme ve onay süreçleri sonunda karşı firmanın ürünü için organik ürün belgesi verilmiş olacaktır.

Organik Ürün Belgesi Süreçleri

Organik ürün belgesi süreçleri hammadde, imalat, ambalaj, dağıtım ve nihai ürün gibi pek çok süreci kapsamaktadır. Bu süreçlerin tamamı ilgili denetim firması tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir ürün için organik ürün belgesi almak istediğinizde ilk yapmanız gereken standartlar konusunda hazırlık yapmanızdır. Belirlenen standartlar çerçevesinde üretmiş olduğunuz ürünler için belge başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak istediğiniz ürünün sertifika ürün grubu içerisinde yer alıyor olması gerekir. Bu değerlendirme yetkili sertifika firması tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapılması ile birlikte ön değerlendirme yapılacak ve uygun görülmesi durumunda karşı firma ile karşılıklı bir organik ürün belgesi sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ilgili firma tüm standartların uygulanmasına yönelik sorumlulukları kabul etmiş sayılacaktır.

Sözleşme ile birlikte süreç de başlamış olacaktır. Organik ürün belgesi alınmak istenen üründen numune teslim edilmesi şarttır. Üretici firma yetkili olan sertifika firmasına numune ürün tedarik etmelidir. Bu aşamada üretim tesisleri, üretim aşamaları ve diğer unsurlar da kontrol edilmektedir. Numune ürünün laboratuar ortamında testlerden geçirilmesi, analizlerin ve değerlendirmelerinin yapılması onay öncesi son aşamadır. Yapılan tüm test ve analizler uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu uygulamaların sonucunda ise uygun bulunan ürünler için organik ürün belgesi verilecektir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi