Organik Ürün Nedir?

Organik tarım genel tanımıyla tarım ürünü yetiştirirken ve toprağı işlerken herhangi bir kimyasal maddeye başvurulmadan yapılan tarım yöntemidir ve bu kullanılan yöntemle elde edilen ürünler de organik üründür. Organik tarım toprağın yapısını koruyarak biyoçeşitliliği destekler, erozyonu önler, çevre kirliliğini minimuma indirerek toprağın organik yapısını bozmadan ürün yetiştirmeye imkân verir.

Bir ürüne organik ürün denilebilmesi için çeşitli kıstaslar bulunmaktadır. Organik bitkisel ürünler için ekim yapıldığı tarihten itibaren tek yıllık bitkilerde en az iki yıl geçmesi şarttır. Mera ve yem bitkilerinde ise yem olarak ürünü kullanmadan önce iki yıl ancak çok yıllık bitkilerde ürün hasadından önce üç yıllık geçiş süresi uygulanması gereklidir. Bu geçiş süreçleri ve sürece ait tüm bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Organik ürünün gerçekten organik olup olmadığını anlamanın yolu o ürünün sahip olduğu sertifikadır. Hatta bu sertifika organik ürünü diğer ürünlerden ayıran en önemli ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Organik üründe mutlaka ürün ile alakalı ürünün ilk ekim tarihi, hasat tarihi, menşei, ürünün içeriği, ürünü yetiştirirken kullanılan yöntemler ve buna benzer birçok şey yer alır.

Organik Ürünlerin Organik Olmayan Diğer Ürünlerden Besin Değeri Daha mı Fazladır?

Bu konuda ispatlanmış net bir bilgi bulunmamasına rağmen yapılan bazı araştırmalara göre organik olarak yetiştirilen meyve sebzeler diğer geleneksel tarım metodu ile yetiştirilmiş diğer ürünlere kıyasla daha fazla C vitamini, iz elementleri ve antioksidan maddeler içermektedir. Birçok bilimsel çalışmada da organik ve organik olmayan ürünler arasında besin değeri açısından bir farklılık olmadığı saptanmıştır.

Organik Ürünün Sertifikası Nasıl Olur?

Bir organik ürünün sertifikasının olması için Avrupa Birliği standartlarına göre ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık organik ürün yönetmeliğine göre aşağıdaki şartları içermesi gerekir:

 • Tarla denetimi sertifikasına sahip olmalıdır.
 • Çiftçinin organik ürün yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olduğuna dair sertifikası olması gerekir.
 • Üründe kullanılan doğal gübre ve böcek ilacı denetlenmelidir.
 • Kullanılan tohumun incelenmesi gerekir.
 • Yetişen ürünün tam olarak kontrolleri yapılmalıdır.
 • Ürünü işleyen kişilerin organik tarıma uygun olup olmadığının incelenmesi şarttır.
 • Ürünü pazarlayan ve tüketiciye sunanlar denetlenmelidir.

Organik Ürünler Diğer Ürünlere Göre Neden Pahalıdır?

Organik ürün yetiştirirken doğal tohum ve suni gübre kullanılmaktadır. Bu sebeple maliyet yükselmekte ve hesaplanan maliyet baz alınarak ürün fiyatına yansıtılmaktadır. Organik gübre ve ilaçlar diğer kimyasallar ile karşılaştırıldığında fiyat farkı epey yüksek çıkmaktadır. Ayrıca organik tarımda kullanılan ilaçlardan elde edilen ürün sayısı düşüktür çünkü kimyasallar kadar etkili değildir. Bu nedenle üretimde fire verildiği zamanlar olmaktadır. Bu fire sayısı hem zaman hem de ürün kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden maliyet artmaktadır. Dolayısıyla organik ürün fiyatı da bunlardan etkilenmektedir.

Organik ürün yetiştiriciliğinde tarlaya traktör ve buna benzer tarım aracı giremediğinden sadece işçiler organik ürün toplama ve dağıtımında görev almaktadır. Bu yüzden organik ürün üretiminin işçilik maliyeti yüksektir. Buna ek olarak diğer ürünlerin satın alım oranı organik ürünlere göre daha yüksektir. Organik ürün satan firmalar küçük ölçekli firmalar olup birim maliyetleri yüksektir. Bu sebepler organik ürünlerin perakende ve toptan satış fiyatına yansıtılmaktadır.

Neden Organik Ürün Tercih Edilmelidir?

 • Organik ürünler son derece lezzetli ve sağlıklıdır.
 • Organik ürünleri yetiştirirken hiçbir şekilde kimyasal ilaç ve gübre, sentetik vitaminler kullanılmamaktadır.
 • Organik tarım doğal dengeyi korur.
 • Organik ürünlerde ürün çeşitliliği garanti altına alınmış olur.
 • Organik ürünlerde GDO ve buna benzer yapay katkılar yoktur.
 • Organik ürün yetiştiriciliğinde çevreye zararlı bir işlem olmadığından hayvan sağlığı da korunmuş olur.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi