Organik Ürün Sertifikası Veren Kuruluşlar

Organik ürün sertifikasyonu ve kontrolü organik tarımın en önemli yapı taşlarından biridir. Çünkü bir ürünün organik olup olmadığını anlamanın en iyi ve en garanti yöntemlerinden biri o ürüne ait sertifikadır. Bu sertifika sayesinde insanlar gönül rahatlığı ile organik ürünleri satın alabilmektedir. Ayrıca organik ürünlerin iç ve dış piyasada pazarlanması ve satılması için organik ürün sertifikasına sahip olması şarttır. Bir ürünün organik ürün sertifikasına sahip olması demek o ürünün ekolojik standartlara uygun olarak üretildiğinin kanıtıdır.

Organik ürünü denetleyen ve kontrol eden sertifikasyon kuruluşlarının bağımsız olması ve herhangi bir pazarlama, satış, üretim gibi faaliyetlerde bulunmaması sadece danışmanlık hizmeti yapması önemlidir. Bu tarz kuruluşlar organik ürünler konusunda daha yetkili ve uzman sıfatıyla sektörde daha çok adından söz ettirmektedir.

Türkiye’de bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun organik ürün sertifikası verme yetkisine sahip olabilmesi için o kuruluşun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay alması gerekmektedir. Türkiye’de gerekli izinleri almış ve yönetmelikte belirtilen özelliklere haiz birçok kontrol ve sertifikasyon kuruluşu bulunmaktadır. Bu sertifikasyon kuruluşları organik ürün üreticilerini ziyaret ederek anket formları ve haritalardan oluşan formlar hazırlayıp üreticileri bilgilendirmektedir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının hazırladığı bu formlar üreticilere verilmeden önce Tarım ve Orman Bakanlığının onayından geçmektedir. Organik ürün sertifikası veren kuruluşlar organik ürün üreticisini organik ürün sezonu başladığı andan itibaren düzenli olarak yılda 2 kez ziyaret etmektedir. Gerekli bir durum ortaya çıktığı hallerde toprak ve üründen numuneler alınmakta ve analiz edilmektedir.

Organik Ürün Sertifikası Veren Kuruluşlar

1)ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd.Şti

ECOCERT 2002 yılında Fransa’da kurulan tüm dünya üzerinde tanınmış bir üne sahip uluslararası bir belgelendirme kuruluşudur. Ecocert tarafından sertifika alabilmek için organik ve ekolojik standartların tam anlamıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Ecocert belgesine sahip olan ürün tüketiciye ürünün organik olduğunu ve çevreye karşı büyük bir titizlikle ürünün üretildiğini ispatlar. Dünya üzerinde yalnızca 15.000 adet Ecocert sertifikasına sahip ürün bulunmaktadır.

2)ETKO Ekolojik Tarım Kontrol ve Organizasyon Şirketi

Organik sektörün öncü sertifikasyon kuruluşlarından olan Etko Ekolojik Tarım ve Organizasyon 1996 yılında kurulan merkezi İzmir’de olan bir sertifikasyon kuruluşudur. Aynı zamanda şirket yabancı ülkelere de sertifika vermektedir. Faaliyet gösterdiği diğer ülkeler Hindistan, Pakistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, Kore ve Moldova’dır. ETKO Ekolojik Tarım Şirketi 2005 yılında Uluslararası Organik Akreditasyon kurumundan akredite olmuştur.

3)ORSER Kontrol ve Sertifikasyon Ltd.Şti

ORSER Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının onayı ile 1 Nisan 2008 tarihi itibariyle organik tarımda çalışma ve sertifikasyon kuruluşu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. ORSER sertifikasyon kapsamında yer alan işletme ve üreticilerin faaliyetlerini tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak teknik yönden denetlemektedir.

4)ANADOLU Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Ltd.Şti

Anadolu Kontrol ve Sertifikasyon Ltd.Şti Türkiye’de organik tarım, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, doğadan toplanan ürünler, organik arıcılık, organik ürün işleme ve paketleme alanlarında kontrol ve sertifikasyon veren kuruluştur.

5)TURKGAP Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti Ltd.Şti

TURKGAP 2005 yılında Mersin’de kurulmuş olan bir şirkettir. Şirketin kurucuları daha önceden organik ürün sistem ve belgelendirme alanlarında uzmanlık eğitimi almış kişilerdir. TURKGAP Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları sahalarında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditemi bir kuruluştur.2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifika verme konusunda yetkilendirilmiştir. Türkiye’nin her bölgesine hizmet vermektedir. Belgelendirme faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirmektedir.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi