Organik Ürün Sertifikası

Organik ürün sertifikası kapsamlı bir şekilde denetim ve kontroller sonucu verilen bir belgedir. Temelde doğa ve çevre ile uyumlu ürünlerin üretilmesine yönelik bir belgedir diyebiliriz. Organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan bir sistemdir. Nihai ürün yerine tüm üretim süreçlerinin denetlendiği, kontrol edildiği ve bunun sonunda da sertifikalandırıldığı bir sistemdir. Organik ürün sertifika kuruluşları ürünlerin organik bir şekilde üretildiklerini kontrol ederek organik ürün sertifikası vermektedir. Bu kuruluşlar bakanlık tarafından yetkilendirilmişlerdir.

Organik ürünlerin tamamı çevreye ve insanlığa zararsız bileşenlerden üretilmektedir. Doğaya ve çereye uygun olan yöntemlerle üretilmektedir. Organik ürün sertifikası alınabilmesi için ürünün bulunduğu grup içerisindeki standartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ürün grupları ve standartlarla ilgili olarak düzenleme ilkolarak 1992 yılında AB içerisinde yapılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte organik ürün standartları belirlenmiştir. AB ülkelerinde başlayan organik ürün sertifikası zamanla dünyanın bütün ülkelerine yayılmıştır. Söz konusu standartlar ülkemizde de uygulanmaktadır. Çevre dostu hammaddeler kullanılarak ve aynı zamanda ekolojik düzene uygun metodlarla imal edilen organik ürünlerin kullanımı da her geçen gün artmaktadır.

Organik Ürün Sertifikası Nedir?

Organik ürün sertifikası doğa ve ekolojik çevre ile uyumlu bir şekilde üretilen ürünler verilen bir belgedir. Tarım, kozmetik, tekstil, kimyasal gibi farklı ürün grupları için organik ürün standartları geliştirilmiş ve organik ürün sertifikası uygulamasına geçilmiştir. Sertifika ile ilgili yetki bakanlık tarafından yetkilendirilen sertifika firmalarına aittir. İlgili ürün grupları içerisinde yer alan ürünler için organik ürün sertifikası almak istediğinizde söz konusu sertifika kuruluşuna başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Organik Ürün Sertifikası Nasıl Alınır?

Organik ürün sertifikası almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen sertifika kuruluşuna bizzat başvuruda bulunmanız şarttır. Yapılan organik ürün sertifikası başvurusu sonucunda kurum ön değerlendirme yapacaktır. Ön değerlendirmenin yapılmasından sonra organik ürün sertifikası sözleşmesi ilgili firma ile imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte resmi sertikasyon süreci de başlamış olacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından numune ürün teslimi yapılmalıdır. Organik ürün sertifikası alınmak istenen ürünlerden istenilen miktar kadar numune teslim edilmesi karşı firmanın sorumluluğundadır. Numunenin teslim edilmesinin hemen ardından bazı incelemeler yapılmaktadır. Hem numune ürün incelemeleri, hem de üretim süreçlerinin denetimi yetkili sertifika firması tarafından yapılmaktadır. Numune ürünün incelenmesi kapsamında test ve analizler uygun ortamlarda yapılacaktır. Yapılan test ve analizler sonucu organik ürün standartlarını karşılayan ürünler için organik ürün sertifikası verilecektir.

Organik Ürün Sertifikasının Avantajları

Organik ürün sertifikasının pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu sertifikaya sahip olan firmalar ürünlerini potansiyeli daha yüksek olan pazarlarda pazarlayabilmektedir. Doğa ve çevre dostu ürünler imal ettikleri için de çeşitli kurumlardan teşvikler alabilecektir. İnsan sağlığına zararsız bu ürünleri üretenler ürünlerinin hakkını alabilmeleri için söz konusu sertifikayı mutlaka almalıdır.

Genel olarak bakıldığında organik ürün üretimi zahmetli ve maliyetlidir. Üzerinde organik ürün sertifikası bulunmayan ürünlerin pazarlaması zor olacaktır. Belli maliyetlere katlanılarak üretilen organik ürünlerin mutlaka sertifika ile birlikte pazarlanması gerekir. Sonuç olarak organik ürüne ilgi her geçen gün artmaktadır. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların da bu yönde çeşitli teşvik edici uygulamaları söz konusudur. Doğanın hızla kirlenmesi, ekolojik dengenin bozulması ve küresel ısınma gibi sorunların ortaya çıkması organik ürün konusunu çok daha önemli hale getirmiştir. Formülünde hiçbir kimyasal içerik bulunmayan ve tüm üretim süreçleri standartlara uygun olan ürünler için siz de organik ürün sertifikası alabilirsiniz.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi