Organik Üründe İhracat Kazancı

Dünya üzerinde Türkiye’nin organik ürün ihraç ettiği ülke sayısı 68 olarak bilinmektedir. Türkiye bu ülkelere geçtiğimiz yıllarda 87 milyon dolarlık organik gıda ürünü ihraç etmiştir. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 74’ü Ege Bölgesi’nden sağlamaktadır.

Türkiye son yıllarda organik gıda sektöründe 10,3’lük bir artış göstermiştir. Ekonomi Bakanlığı bu verilerden yola çıkarak Ege İhracatçılar Birliği ve Ekolojik Tarım Organizasyonu derneğini koordinatör birlikler olarak tayin etmiştir. Esasında Türkiye’nin ihracat rakamının söylenenden en az 5 kat üstünde olduğu bilinmektedir. İhracat rakamlarının normalden düşük görünmesinin sebebi ise ihracat beyannamesi üzerinde organik ürün işaretlerinin istenildiği gibi ve tam olarak yapılmamasıdır. Türk Organik Sektörü’nün 2023 yılı için hedeflediği ihracat rakamı 2,5 milyar dolardır. Bu hedeflenen rakama ulaşmak için Türkiye organik tarımın daha da iyileştirilmesi ve gelişmesi için titiz bir çalışma yürütmektedir.

Türkiye’nin organik ürün ihraç ettiği ülkeler arasında birinci sırada yer alan ülke Almanya’dır. Almanya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa takip etmektedir. Türkiye’nin organik ürün pazarı olarak hedef aldığı en fazla Avrupa Birliği ülkeleridir ve bu zamana göre organik ürün ihraç edilen ülke sayısı 68’e yükselmiştir. En fazla ihraç edilen organik ürün listesine bakıldığı zaman çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, fındık ve kuru kayısı listenin en baş sıralarında yer almaktadır.

Organik Ürün Sektöründe Oluşan Artış

Dünyada organik ürün sektörü alınan verilere göre son 15 yılda yüzde 500 oranında büyümüş ve gelişmiştir. İnsanlar artık çeşitli hastalıklardan korunmak ve özellikle gelecek nesillerin sağlıklı büyümesi için organik ürünlere daha çok yönelmektedir. Organik ürün her yönüyle doğal ve sağlıklı olduğundan organik tarım alanları genişletilmiş ve bunun sonucunda organik ürünlerden elde edilen hasat miktarı da bu durumla paralel olarak artış göstermiştir. Ekolojik Tarım Organizasyonu(ETO) tarafından kaydedilen bilgilere göre organik ürün yetiştiriciliği her yıl yüzde ortalama yüzde 15 civarında büyümektedir.

Organik Ürünlerin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri

Organik ürünler konusunda hem ulusal hem de uluslararası bölgelerde insanlar bilinçlendirilmektedir. Organik ürünün insan ve çevre sağlığına etkileri konusunda her yıl çeşitli seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. Böylece organik ürün ihracatına olan talep emin ve sağlam adımlarla devam etmektedir. Organik ürün ihracatından elde edilen gelirler sayesinde ülkeler ekonomik olarak büyümekte ve ayrıca turizm konusunda gelişip ilerleme kaydetmektedir. Örneğin; Türkiye’nin Ege Bölgesinden alınan organik ürünlerin ihracatı sebebiyle birçok Türkiye’ye döviz girdisi olmaktadır. Organik ürünü satın alan kişi de ürünü beğenip ürünün kendi yetiştirildiği yeri görmek istemektedir.

Organik ürünler en başta gerçekleştirilen üretim hattından başlayıp sofralara gelene kadar herhangi bir insan sağlığına ve çevreye zararlı işlemden geçmez. Organik ürünler daha sağlıklı ve nitelikli koşullar altında yetiştirilmektedir. Türkiye organik ürün pazarlamasında çeşitli sıkıntılar ile baş etmesine rağmen sektörün önünü açmak için sürekli çözüm yolları bulup ihracatını yüksek seviyelere çıkarmaktadır.

Geleneksel ürün yetiştiriciliği yöntemlerinde kullanılan çeşitli kimyasal ilaçlar sayesinde su kaynakları da kirlenmektedir. Organik tarım doğal yöntemlerle yapıldığından organik tarımın daha çok yaygınlaştırılması gerekmektedir. Türkiye bu konu üzerinde önemle durmaktadır. Dünya üzerinde organik tarım alanları yüzde 1,1 iken Türkiye’de bu rakam yüzde 2’nin üzerindedir. Organik tarımda diğer ülkelerle olan mevzuat denkliği sağlanırsa organik ürün ihracatının sağladığı gelir daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu yüzden 2023 yılı kalkınma planları arasında organik tarım alanlarının yüzde 5’e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Özellikle Türkiye en çok organik verim alınan Ege’nin incisi İzmir’de organik tarım alanlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi