Hakkımızda

Avrupa Birliği tarafından uyum yasaları kapsamında 2000 yılında 1980/2000 (EC) sayılı bir direktif çıkarılmıştır. Bu direktif gereğince ülkemizin, çevre etiketleri konusunda bir çevre yasası çıkarması gerekmektedir. Söz konusu direktif, çevre yasasının çıkarılmasını ve çevre etiket sisteminin ülkemize entegrasyonunu sağlamak amacı ile bu yasanın çıkarılmasını talep etmektedir.

Bu konudaki yasal düzenlemeler henüz tamamlanmış olmasa da bugünden tüketicilerin bilinçlenmesi ve üretici firmaların üretim tesislerinde ve yöntemlerinde hazırlıklı olmaları açısından, Ekomark© Standardı’nı hazırlamıştır. Bu standart tasarlanırken, belgelendirme çalışmaları için, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve 2010 yılında güncellenen 66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü esas alınmıştır. Ekomark© Standardı’nda açıklanan kriterler, ürün grupları bazında Avrupa Birliği tarafından tespit edilen kriterler ile parallellik göstermektedir.

Bunun yanında kuruluşumuz yabancı bir akredistasyon kuruluşndan akredite olmuştur ve bu yetkiye dayanarak firmalara, ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir. Ekomark© Etiketi bugün Avrupa Ülkeler’inde ve dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Kuruluşumuzun temel vizyonu, sürdürülebilir tüketime katkıda bulunmaktır. Ekomark© Etiketi taşıyan ürün ve hizmetleri tercih eden tüketiciler, sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmuş olacaklardır.

Bir diğer visyonumuz, Ekomark© Standardı sayesinde, üretici firmaları çevreye duyarlı ürün ve hizmetler tasarlamak ve üretmek konusunda cesaretlendirmek ve sürdürülerbilir bir üretim hedefine ulaşmak için destek olmaktır.

Kuruluşumuz yaşam döngüsü bakış açısına sahiptir. Ekomark© Standardı’nın kriterleri belirlenirken şu temel konular göz önünde bulundurulmuştur: enerji kullanımı, iklim değişiklikleri, aşırı su tüketimi, doğal hammadde kaynakları, kimyasal maddelerin kullanımı, tehlikeli atıklar, ambalajlar ve genel olarak katı ve sıvı atıklar.

Kuruluşumuzun temel misyonu ise, tüketicilerin ekolojik ürünlere olan güvenini arttırmaktır. Bunun yanında üretici firmalara rakipleri arasında imaj ve üstünlük kazandırmaktır. Aynı zamanda tüketici firmalara ulusal ve uluslararası piyasalarda avantaj yaratmaktır.

Kuruluşumuz aynı zamanda Ekomark© Etiketi’ni, üretici firmalara bir pazarlama aracı olarak sunmuş olmaktadır. Bu etiketi kullanmak ile firmalar, hem tüketiciler nezdinde hem de resmi otoriteler gözünde sosyal sorumluluğunu yerine hetirmiş olmaktadır. Aynı zamanda firmaların tedarikçi firmalar ile ilişkileri bir düzene girmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark©’ın vizyon ve misyonu hakkında farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından Ekomark© Standardı kriterlerine uygun olduğunu kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanmalarına izin verilmektedir.

Başvuru Yap

ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı, eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi